Zoek binnen de website

Niels is paralegal bij Lindenbaum. Hij heeft een bijzondere interesse voor antitrust litigation.

Niels heeft zowel een bachelor economie (Economics and Business Economics) als een master mededingingsrecht (Law and Economics) afgerond aan de Universiteit Utrecht. Voor zijn afstudeerscriptie onderzocht hij of, en zo ja, waarom Nederland een voorkeursland is om kartelschade privaatrechtelijk te verhalen. Hiervoor was hij in 2022 genomineerd bij de jaarlijkse scriptieprijsuitreiking georganiseerd door het Mededingingscongres.