Zoek binnen de website

home / expertise /

Commercial litigation

Wij vertegenwoordigen cliënten in contractuele geschillen en onrechtmatige daadzaken. Ons kantoor heeft specifieke expertise in internationale, grensoverschrijdende geschillen, procesrecht (waaronder bevoegdheidsvragen, beslagen en geschillen over tenuitvoerlegging) en beroepsaansprakelijkheidszaken.

Voorbeelden van geselecteerde zakens

Vertegenwoordiging van een grote groep consumenten in een productaansprakelijkheidszaak.

Vertegenwoordiging van een bedrijf in een geschil tegen de voormalig aandeelhouder over non-compete en anti-poaching bedingen.

Wij leggen regelmatig conservatoire beslagen namens cliënten ter bescherming van hun verhaalsrechten voor geschillen in Nederland en het buitenland.

Vertegenwoordiging van een client in een internationaal geschil over productaansprakelijkheid.

Vertegenwoordiging van een grote multinational in een geschil over contractbreuk, leidend tot de levering van de producten en een schadevergoeding.

Vertegenwoordiging van een grote corporate tegen de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis van EUR 130 miljoen in Nederland.

Vertegenwoordiging van partners en juristen van accountantskantoren tegen beroepsaansprakelijkheidsclaims.

Vertegenwoordiging van een bedrijf in NAI-arbitrage in een contractuele miljoenenclaim.

Maak kennis met onze commercial litigation experts

Meer expertise van Lindenbaum