Zoek binnen de website

home / expertise /

Financial litigation

Wij vertegenwoordigen corporates en grote groepen in litigation tegen financiële instituties. Wij hebben specifieke expertise in het instellen van schadeacties op basis van contractbreuk of zorgplichten. Onze advocaten hebben namens hun cliënten succesvol grote schikkingen getroffen met financiële instituties.

Voorbeelden van geselecteerde zakens

Vertegenwoordiging van een grote corporate in een geschil met haar bank, leidend tot de verlenging van een kredietfaciliteit van EUR 250 miljoen.

Vertegenwoordiging van een aandeelhouder in een geschil over misleidende financiële informatie tegen de voormalige aandeelhouder en CFO van een overgenomen bedrijf, leidend tot de terugbetaling van een substantieel deel van de overnameprijs.

Vertegenwoordiging van verscheidene bestuursleden en RvC-leden tegen prospectusaansprakelijkheidsclaims en misleidende beursinformatieclaims.

Advies aan een stichting over de mogelijkheid van een collectieve actie tegen een bank voor het schenden van de zorgplicht.

Maak kennis met onze financial litigation experts

Meer expertise van Lindenbaum