Zoek binnen de website

Home / Expertise

Lindenbaum's expertise

Lindenbaum is een litigationkantoor. Wij focussen op waar wij het beste in zijn: geschilbeslechting. Wij dwingen de rechten van bedrijven en consumenten strategisch af met besluitvaardige actie.

Antitrust/ competition litigation

Wij zijn als ‘lead counsel’ betrokken geweest bij de meeste grote antitrust litigation-zaken in Nederland. Wij hebben unieke inzichten in de strategieën van gedaagden omdat we deze strategieën mede ontworpen hebben als defence advocaten.

Corporate Litigation

Wij vertegenwoordigen stakeholders zoals aandeelhouders, investeerders, bestuurders, schuldeisers en ondernemingsraden in corporate litigation-geschillen. Onze ervaring strekt zich uit over de volledige breedte, van bestuurdersaansprakelijkheid tot M&A-geschillen.

Collectieve acties

Wij hebben eisers en gedaagden vertegenwoordigd in meer dan vijftien grote collectieve acties. Onze advocaten hebben ervaring met vertegenwoordiging van partijen in Nederlandse collectieve acties (WAMCA) en collectieve schikkingen (WCAM) zaken, alswel massaschade-acties gebaseerd op cessie of lastgeving.

Financial litigation

Wij vertegenwoordigen corporates en grote groepen in litigation tegen financiële instituties. Wij hebben specifieke expertise in het instellen van schadeacties op basis van contractbreuk of zorgplichten. Onze advocaten hebben namens hun cliënten succesvol grote schikkingen getroffen met financiële instituties.

Commercial litigation

Wij vertegenwoordigen cliënten in contractuele geschillen en onrechtmatige daadzaken. Ons kantoor heeft specifieke expertise in internationale, grensoverschrijdende geschillen, procesrecht (waaronder bevoegdheidsvragen, beslagen en geschillen over tenuitvoerlegging) en beroepsaansprakelijkheidszaken.