Zoek binnen de website

home / expertise /

Corporate Litigation

Wij vertegenwoordigen stakeholders zoals aandeelhouders, investeerders, bestuurders, schuldeisers en ondernemingsraden in corporate litigation-geschillen. Onze ervaring strekt zich uit over de volledige breedte, van bestuurdersaansprakelijkheid tot M&A-geschillen.

Voorbeelden van geselecteerde zakens

Vertegenwoordiging van verschillende bedrijven met succesvolle verweren tegen enquêteprocedures en ondernemingsraadzaken bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Vertegenwoordiging van een minderheidsaandeelhouder in een geschil tegen de raad van bestuur en meerderheidsaandeelhouder, resulterend in een buy-out voor cliënte.

Vertegenwoordiging van voormalige aandeelhouders in de context van een SPA earn-out betalingsgeschil, leidend tot volledige uitbetaling van de earn-out.

Vertegenwoordiging van obligatiehouders in een enquêteprocedure, leidend tot de vaststelling dat er sprake was van wanbestuur, en een schadevergoeding van tientallen miljoenen voor cliënten.

Vertegenwoordiging van een meerderheidsaandeelhouder, resulterend in terugbetaling van een substantieel deel van de betaalde prijs voor de aandelen.

Vertegenwoordiging van besturen en raad van commissarissen van verschillende beursgenoteerde en niet beursgenoteerde bedrijven bij succesvolle verweren in overnamegeschillen.

Vertegenwoordiging van besturen tegen aandeelhoudersclaims.

Maak kennis met onze corporate litigation experts

Meer expertise van Lindenbaum