Zoek binnen de website

Home / Over ons

Lindenbaum is een litigationkantoor. Wij focussen op waar wij het beste in zijn: geschilbeslechting. Wij dwingen de rechten van bedrijven en consumenten strategisch af met daadkrachtige actie.

Wij zijn gespecialiseerd in commercial litigation, antitrust litigation, corporate litigation, financial litigation en collectieve acties. We zoeken naar een oplossing buiten rechte waar mogelijk, en we treden daadkrachtig op in juridische procedures waar nodig. Onze cliënten zijn grote corporates, institutionele investeerders, aandeelhouders, besturen en groepen van bedrijven of consumenten.

Ons DNA kan in vier woorden beschreven worden:

Strategisch

Omdat wij ervaring hebben zowel als defense- als plaintiff- advocaten kennen wij de strategieën van de andere zijde, en hoe hier op te reageren. Wij hebben veel van deze strategieën helpen ontwikkelen, wat ons unieke inzichten geeft die wij gebruiken om de belangen van onze cliënten te  behartigen in de rechtbank en daarbuiten.

Ervaren

Wij hebben de belangen van onze cliënten succesvol vertegenwoordigd in zeer grote schadeclaims. Onze advocaten zijn bijvoorbeeld betrokken geweest bij de grootste Europese mededingingsrechtelijke schadeclaims, zoals Air Cargo en Trucks, en de grootste aandeelhoudersschikking in Europa, de Fortis/Aegas-schikking. Wij hebben grote uitkeringen verkregen voor investeerders en hebben zowel eisers als gedaagden succesvol vertegenwoordigd in collectieve acties. Onze advocaten zijn betrokken geweest bij de eerste WAMCA- en andere massaschadezaken in Nederland.

Netwerk

Wij zijn gespecialiseerd in zaken met grensoverschrijdende effecten. Een substantieel deel van ons werk ziet op het helpen van onze cliënten met internationale geschillen buiten Nederland. Wij werken met geïntegreerde teams van experts wereldwijd. Wij zijn een onafhankelijk advocatenkantoor en we selecteren alleen de beste co-counsel en experts voor elke zaak.

Innovatief

Wij werken met moderne tools, zoals AI, discovery en data-analyse. We bieden ook op maat gemaakte fee arrangementen aan, zoals project fees, uitgestelde fees en succes fees. Wij zijn een echte strategische partner voor onze cliënten.

Over onze naam

De naam van ons kantoor is geïnspireerd door het Lindenbaum/Cohen-arrest van de Hoge Raad uit 1919. Dit arrest markeert een omkeerpunt in de ontwikkeling van het Nederlandse onrechtmatige daadsrecht. De Hoge Raad oordeelde dat benadeelde partijen hun recht kunnen halen wanneer zorgplichten zijn geschonden, zelfs als er geen sprake is van een schending van een wettelijke norm of plicht. Onze naam is ook een verwijzing naar de lindenboom, een plaats waar recht werd gesproken in Germaanse en Keltische culturen. Dat is ook onze missie: zekerstellen dat onze cliënten hun recht kunnen halen.